• Driftsaftale

  • En All-inclusive driftaftale er den bedste metode til at holde en virksomheds netværk og IT-system i drift.

    Munch & Hansen udfører alle IT drift opgaver for en fast pris udregnet efter antallet af computere i virksomheden. Med en driftsaftale fra Munch & Hansen kender man altid omkostningen til IT drift og support. Aftalen betyder, at vi jævnligt kommer på supportbesøg. Desuden udfører vi løbende vedligeholdelse af hardware og software samt er til rådighed med hjælp på vores support hotline.

    De fleste af vore kunder har denne løsning da det er den der giver den mest stabile drift og samtidig den mest lønsomme løsning i længden.

    Kontakt Munch & Hansen for en aftale om en samtale om en All-inclusive driftaftale.